image 1

O nama

DJELATNOSTI:

- uslužne djelatnosti u vodenom saobraćaju
- ostale prateće djelatnosti u vodenom saobraćaju
- nadzor nad korišćenjem Gradske luke
- naplatu usluga u skladu sa tržišnim uslovima i evidenciju korisnika
- poslove na operativnoj obali,kao što su održavanje operativne obale,akvatorija,uređaja za sigurnu plovidbu,javne rasvjete i ukupne infrastrukture radi opšte sigurnosti i bezbjednosti u luci
- poslove organizovanja i obezbjeđenja svih mjera zaštite od namjernog ili slučajnog zagađenja mora i obale, u saradnji sa nadležnim službama

UPRAVLJANJE AGENCIJOM:

Agencijom upravlja Osnivač,odnosno Opština Herceg-Novi koju zastupa gradonačelnik ( odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Agencije za gazdovanje Gradskom lukom Herceg-Novi broj 01-1-1033/06 od 2006.-Službeni list CG-Opštinski propisi broj48/06).
Agencija je pravno lice,koje obavlja djelatnost od interesa za Opštinu Herceg-Novi i za treća lica, radi sticanja dobiti.

ZASTUPANJE I RUKOVOĐENJE:

Agencijom rukovodi izvršni direktor. Osnivač posebnom odlukom imenuje izvršnog direktora, i on je za svoj rad odgovoran Osnivaču.