image 1

Cijene

Cjenovnik nautičkog turizma za 2012. godinu

(Cijene vezova za jahte i priključaka za vodu i struju)

 

Cijene vezova

 

Dužina  
do 10 m 20 €
10-11 22 €
11-12 26 €
12-13 30 €
13-14 33 €
14-15 38 €
15-16 42 €
16-17 47 €
17-18 52 €
18-19 60 €
19-20 67 €
20-21 72 €
21-22 78 €
22-23 85 €
23-24 95 €

 

Dužina  
24-25   103 €
25-26 110 €
26-27 117 €
27-28 125 €
28-29 133 €
29-30 140 €
30-31 147 €
31-32 155 €
32-33 162 €
33-34 170 €
34-35 177 €
35-36 185 €
36-37 192 €
37-38 200 €
38-39 207 €
39-40 215 €
40-41 222 €
41-42 230 €
42-43 237 €
43-44 245 €
44-45 252 €
45-46 260 €
46-47 267 €
47-48 275 €
48-49 282 €
49-50 290 €

 

Cijena za katamarane i trimarane povećava se za  50%

Za brodove do 15 metara:

Dnevno snabdjevanje vodom - naplaćuje se posebno - 5 € dnevno.

Dnevno snabdjevanje strujom - naplaćuje se posebno  – 7 € dnevno

Za brodove preko 15 metara dužine - struja - 10 € dnevno.

Dnevno snabdjevanje vodom - 3 € po metru kubnom

Odstranjivanje otpada naplaćuje se posebno za sve brodove.

Agencija ne preuzima odgovornost za eventualnu krađu ili štetu učinjenu brodovima za vrijeme dok su usidreni ili koriste usluge Gradske Luke Herceg Novi.

Cjenovnik važi za 2012. godinu

Agencija za upravljanje gradskom lukom Herceg Novi

Rukovodilac: Igor Svilanović