image 1

Cjenovnik za 2018 godinu

CIJENE VEZA – CJENOVNIK VAŽE OD 01. 04. 2018.godine (cijene su izražene u €,sa PDV-om) pa sve do izmjene

Dnevni boravak

Kratki boravak

Dugi boravak

 

 

 

 

 

 

 

 

Cijene

Cjenovnik nautičkog turizma za 2012. godinu

(Cijene vezova za jahte i priključaka za vodu i struju)

 

Opširnije...