image 1

Cjenovnik za 2013. godinu

CIJENE VEZA – CJENOVNIK VAŽI OD 01. 12. 2013.godine (cijene su izražene u €,sa PDV-om)

Opširnije...

Cijene

Cjenovnik nautičkog turizma za 2012. godinu

(Cijene vezova za jahte i priključaka za vodu i struju)

 

Opširnije...