image 1

Analitičke kartice

Poštovani posjetioci,

na ovoj stranici objavljivaćemo dokumenta u skladu sa članom 19 Zakona o finansiranju političkih partija ("Sl. list Crne Gore", br. 42/11 od 15.08.2011, 60/11 оd 16.12.2011, 01/12 оd 04.01.2012, 10/14 оd 26.02.2014, 25/14 оd 12.06.2014).

Izvod br. 44 za promjenu sredstava na računu dana 04.05.2017

Izvod br. 43 za promjenu sredstava na računu dana 03.05.2017

Izvod br. 41 za promjenu sredstava na računu dana 28.04.2017

Izvod br. 40 za promjenu sredstava na računu dana 27.04.2017

Izvod br. 39 za promjenu sredstava na računu dana 26.04.2017

Izvod br. 38 za promjenu sredstava na računu dana 25.04.2017

Izvod br. 37 za promjenu sredstava na računu dana 24.04.2017

Izvod br. 36 za promjenu sredstava na računu dana 21.04.2017

Izvod br. 35 za promjenu sredstava na računu dana 20.04.2017

Izvod br. 34 za promjenu sredstava na računu dana 18.04.2017

Izvod br. 33 za promjenu sredstava na računu dana 15.04.2017 

Izvod br. 32 za promjenu sredstava na računu dana 13.04.2017

Izvod br. 31 za promjenu sredstava na računu dana 12.04.2017

Izvod br. 30 za promjenu sredstava na računu dana 11.04.2017

Izvod br. 27 za promjenu sredstava na računu dana 06.04.2017

Izvod br. 26 za promjenu sredstava na računu dana 04.04.2017

Izvod br. 25 za promjenu sredstava na računu dana 01.04.2017

Izvod br. 24 za promjenu sredstava na računu dana 29.03.2017

Izvod br. 23 za promjenu sredstava na računu dana 28.03.2017

Izvod br. 22 za promjenu sredstava na računu dana 23.03.2017

Izvod br. 21 za promjenu sredstava na računu dana 20.03.2017

Izvod br. 20 za promjenu sredstava na računu dana 15.03.2017

Izvod br. 19 za promjenu sredstava na računu dana 13.03.2017

Izvod br. 18 za promjenu sredstava na računu dana 14.03.2017

Izvod br. 17 za promjenu sredstava na računu dana 09.03.2017

Izvod br. 16 za promjenu sredstava na računu dana 07.03.2017

Izvod br. 15 za promjenu sredstava na računu dana 03.03.2017

Izvod br. 14 za promjenu sredstava na računu dana 27.02.2017