image 1

Nautička sezona 2013

U vremenskom periodu od 01. 01. 2013 do 30. 10. 2013. broj nautičkih vozila koja su boravila u luci i koristila naše usluge je 1411 )

od tog broja 1040 otpada na motorne jahte i jedrilice, dok 371 otpada na veće i manje turističke brodove)