image 1

Priprema za sezonu 2012.

Kao priprema za sezonu 2012. Izvršeni su ronilački, elektro i vodoinstalaterski radovi na pripremi infrastrukture za prihvat jahti i turističkih brodova koji će koristiti usluge boravka u Gradskoj luci Herceg Novi.

 

Takođe za pripremu sezone, za potrebe rada gradske luke urađene su majice za zaposlene radnike, a u planu je i nabavka bermuda i obuće za rad u ljetnom periodu rada luke.

Nabavljene su i montirane dvije eloksirane oglasne table na zaključavanje, na kojima će biti istaknuti cjenovnici, pravilnik o radu u luci i druga korisna obavještenja potrebna za korisnike i goste koji borave u gradskoj luci.

Na lukobranu saniran je određen broj klupa, i od komunalno stambenog preduzeća dobijen je manji broj kanti za smeće.